Установчі документи

Громадська Організація «Львівський Клуб Файкарів» є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним за рішенням Установчих зборів засновників відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» для здійснення популяризації культури паління люльки та підтримання історичних традицій клубу, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб